Хребтович Федько Богданович

Хребтович Федько Богданович, пан радний (1494–1509), підскарбій дворний (1494–1500), підскарбій земський (1500–1509), державця білицький (1501–1502), державця остринський (1503–1509):
Печатка від 26.12.1528:

В полі печатки турнірний щит, на якому знак у вигляді літери П під вістрям стріли; над щитом шолом, в нашоломнику птах, навколо щита намет; згори напис на стрічці: ПЄЧАТЬ ПАНА.

кругла, розмір 25 мм.

Джерела:
MNK, Perg. 97. 26.12.1528.

Олег Однороженко