Хонич Максим

Хонич Максим, війт київський:
Печатка від 1551 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді півкола кінцями додолу, яке перетинає пояс із загнутими додолу кінцями над восьмипроменевою зіркою; згори напис: МАКСИМ.

овальна, розмір 17х14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 62, оп. 1, спр. 3, арк. 21. 1551 р.

Олег Однороженко