Хмельницька Анна Богданова

Хмельницька Анна Богданова гетьманова:
Печатка від 22.7.1655:

В полі печатки півкруглий щит, на якому знак у вигляді літери W під хрестом; над щитом шолом під короною, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет; навколо літери: АБХГВЗ.

восьмикутна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 1407, оп. 1, спр. 70, арк. 1 (22.7.1655, Чигирин, універсал Анни Хмельницької, «Ӕ Анна Богдановаӕ Хмєлницкаӕ гєтмановаӕ Воиска єго царского вєличєства Запорозкого»).

Олег Однороженко