Халецький Богдан Герасимович

Халецький Богдан Герасимович, пан київський:
Печатка від 1571 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді літери W під вістрям стріли.

овальна, розмір 12х10 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 561. 1571 р.

Олег Однороженко