Гумецький Войтих

Гумецький Войтих, каштелян кам’янецький (1613–1618):
Печатка від 1616 р.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому ягня; над щитом шолом, в нашоломнику виникає бик, навколо щита намет (герб Юноша відмінний).
Напис по колу: …

овальна, розмір 27х22 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 20859. 1616 р.

Олег Однороженко