Гулевич Воютинський Семен Зброхович пан з Воютина

Гулевич Воютинський Семен Зброхович пан з Воютина, підстароста луцький:
Печатка від 1553 р.:

В полі печатки іспанський щит, на якому знак у вигляді довгого розширеного хреста над півколом, що лежить кінцями догори; згори напис: СЄМЄ.

овальна, розмір 17х15 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 1, арк. 2v. 1553 р.

Олег Однороженко