Гулевич Піддубецький Григорій Федорович пан з Піддубців

Гулевич Піддубецький Григорій Федорович пан з Піддубців, хоружий волинський (1567–1583):
Печатка від 1578 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді хреста над півколом, що лежить кінцями догори.

восьмикутна, розмір 12х10 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 64. 1578 р.

Гулевич Піддубецький Григорій Федорович пан з Піддубців, хоружий волинський (1567–1583):
Печатка від 1583 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді довгого розширеного хреста над півколом з загнутими догори та в бік кінцями; згори літери: K • H.

овальна, розмір 16х13 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 6888. 1583 р.
AGAD, Perg. 8792. 1583 р.

Олег Однороженко