Гулевич Дрозденський Олександр Гнівошович

Гулевич Дрозденський Олександр Гнівошович, пан волинський:
Печатка від 1626 р.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому меч вістрям додолу над котловою ручкою; над щитом шолом, навколо щита намет (герб Новина); згори літери: АH.

восьмикутна, розмір 13х11 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 2228, оп. 1, спр. 407, арк. 3. 1626 р.

Олег Однороженко