Городецький Давид Дмитрович

Давид Дмитрович князь Городецький (до 1388 – до 1399):
Печатка від 26.4.1388:

В полі печатки знак у вигляді перехрещеної стріли вістрям вгору над півколом, що лежить кінцями догори.
Напис по колу: ПЄЧАТЬ КН … АВА … Т …

кругла, розмір 37 мм.

Джерела:
BCz, Perg. 212. 26.4.1388.
MNK, Rkps 1713, karta 171; Rkps 1482, Tom 2, karta 1 v.

Публікації:
Грамоти ХІV ст. – С. 82, n. 43. 26.4.1388.
Пекосинский Ф. Источники русской геральдики. – С. 109, рис. 14. 26.4.1388.
Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. – S. 17, n. 20, poz. 1. 26.4.1388.
Piekosiński F. Heraldika polska wieków średnich. – S. 53. 26.4.1388.
Piekosiński F. O żródłach heraldyki russkiej. – S. 203, il. 14. 26.4.1388.

Олег Однороженко