Ґорецький Юрій

Ґорецький Юрій, підстароста вінницький:
Печатка від 10.4.1585–1589:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому підкова кінцями догори, в колі якої хрестик, згори яструб вліво; над щитом шолом, в нашоломнику яструб вліво, навколо щита намет (герб Яструб); згори літери: … G.

овальна, розмір 18х15 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 69. 10.4.1585.
AGAD, AZ, Sygn. 2680, st. 11, 21. 1589 р.

Олег Однороженко