Гоголь Іона

Гоголь Іона, єпископ турівський та пинський (1596–1603), архимандрит кобринський (1594–1596):

Печатка від 8.10.1596:
В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді двох перехрещених прапорів, здолу підкова кінцями додолу, в колі якої хрест; над щитом шолом, навколо щита намет; навколо літери: ИГРБІС.

восьмикутна, розмір 19х17 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 627. 8.10.1596./p>

Олег Однороженко