Глинський Василь Львович Сліпий

Василь Львович Сліпий князь Глинський (до 1508):
Печатка від зламу XV–XVI ст.:

В полі печатки турнірний щит, на якому знак у вигляді літери П з загнутими в бік та вгору долішніми кінцями, на яку покладено стрілу вістрям додолу з двома півкруглими розгалуженнями згори під хрестом.
Напис по колу на стрічці: ПЄЧАТ КНӔЗА ВАСИЛІЯ ЛВОВИЧА

кругла, розмір 29 мм.

Джерела:
ZNiO, GNS, TG, Teka LXXX.

Публікації:
Лихачёв Н. Материалы для истории византийской и русской сфрагистики. Выпуск ІІ. – С. 246–247.
Dziadulewicz S. Pierwiastek turański. – S. 134, 139, il. ІI.
Piekosiński F. Heraldyka polska wieków średnich. – S. 343–344, il. 717.

Олег Однороженко