Гербурт Миколай пан з Фельштина

Гербурт Миколай пан з Фельштина, підкоморій перемишльський (1568–1570), генеральний староста руський (1570–1593), каштелян галицький (1585–1589), каштелян перемишльський (1589–1593):
Печатка від 1573–1591 рр.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому три меча в зірку пронизують яблуко; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет (герб Гербурт).
Напис по колу: NICOLAVS • HER • A FVL • …

кругла, розмір 27 мм.

Джерела:
МШ, RP-2. 1573 р.
ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 613. 1591 р.

Олег Однороженко