Гербурт Андрій пан з Фельштина

Гербурт Андрій пан з Фельштина, войський самбірський (1503–1514):
Печатка від 1512 р.:

В полі печатки турнірний щит, на якому три меча в зірку пронизують яблуко (герб Гербурт).

овальна, розмір 12х9 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 305. 1512 р.

Олег Однороженко