Гарволитин Роман

Гарволитин Роман, міщанин київський:
Печатка від 1551 р.:

В полі печатки турнірний щит, на якому знак у вигляді хреста з потрійним розгалуженням здолу; згори напис: РОМ.

овальна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 62, оп. 1, спр. 3, арк. 21. 1551 р.

Олег Однороженко