Фурс Федір Михайлович

Фурс Федір Михайлович, урядник князя Богуша Євфимія Федоровича Корецького:
Печатка від 1569 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому розширений хрест в супроводі чотирьох шестипроменевих зірок; згори напис: ѲР.

восьмикутна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 170. 1569 р.

Олег Однороженко