Фірлей Збігнев пан з Домбровиці

Фірлей Збігнев пан з Домбровиці, староста люблинський:
Печатка від 1645 р.:

В полі печатки іспанський щит, на якому леопард під короною; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику виникає леопард під короною, навколо щита намет (герб Леварт).
Напис по колу: ZBIGNEW FIRLEY …

овальна, розмір 27х23 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 8250. 1645 р.

Олег Однороженко