Федорович Малко

Федорович Малко, бурмистр київський:
Печатка від 1600 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді літери М над хрестом з загнутими кінцями і основою; згори літери: МѲ.

кругла, розмір 14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 62, оп. 1, спр. 3, арк. 25v. 1600 р.

Олег Однороженко