Двориський Івашко

Двориський Івашко, пан радний молдавський (1436):
Печатка від 19.9.1436:

В полі печатки знак у вигляді хреста з загнутими кінцями на поземій перекладині.
Напис по колу: + …

кругла, розмір 14 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 5367 (19.9.1436, «панъ Ивашко Дворискыи», напис на паску: «Пєчатъ пана Ивашка Двориского», пошк.).

Олег Однороженко