Дука Юрій

Юрій Дука, воєвода і господар молдавський (1665–1666, 1668–1672, 1678–1683), господар і гетьман український (1680–1684):
Печатка від 1679–29.4.1680:

В полі печатки ренесансовий щит, який перетято: в першій частині – голова тура під короною, між рогами якого шестипроменева зірка, праворуч сонце, ліворуч півмісяць рогами вправо, в другій частині – орел вліво, що повернув голову вправо, тримає в дзьобі хрест; над щитом князівська корона, навколо щита намет; здолу дата: •З•Р•П•З.
Напис по колу: + ИѠ : ДҮКА : ВОЄВОДА : БОЖЮ : МЛСТЮ : ГПОДАР : ЗЄМЛЄ : МОЛДВКО

кругла, розмір 55 мм.

Публікації:
Dogaru M. Sigiliile mărturii ale trecutului istoric. – P. 61–62, fig. 40.
Năsturel P.V. Stema României. – P. 51.
Sacerdoţeanu A. Sigiliul domnesc şi stema ţării. – P. 18–19.

Юрій Дука, воєвода і господар молдавський (1665–1666, 1668–1672, 1678–1683), господар і гетьман український (1680–1684):
Печатка від 20.11.1681–1.7.1682:

В полі печатки ренесансовий щит, поле якого чотиридільно скошене: в першій частині – голова тура, між рогами якого шестипроменева зірка, праворуч півмісяць з людським обличчям рогами вліво, ліворуч сонце, в другій частині – три чотирипелюсткові квітки, в третій частині – булава, в четвертій частині – орел вліво, що повернув голову вправо, тримає в дзьобі хрест; над щитом забороло під князівською короною, навколо щита намет; обабіч корони дата: •З•Р•П•Ѳ.
Напис по колу: + БоЖЮ • МЛТІЮ • ІО ДҮКА • ВОЄВОД • И ГоПоД • ЗЄМЛЬ МоЛДКО • И ЗЄМЛЬ • ҮКРАИСКОИ

кругла, розмір 55 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 912, оп. 1, спр. 6, арк. 6v. 31.1.1682.

Публікації:
Прокопович В. Сфрагістичні етюди. – С. 91. 1681 р.
Ситий І. Україно-молдавська печатка // Знак. – 1999. – Ч. 18. – С. 10, мал.
Ситий І. Україно-молдавська печатка // Сіверянський літопис. – 1999. – Ч. 3. – С. 100.
Чухліб Т. Гетьмани Правобережної України. – С. 162. 20.11.1681.
Універсали українських гетьманів. – С. 861, n. 17. 31.1.1682.

Юрій Дука, воєвода і господар молдавський (1665–1666, 1668–1672, 1678–1683), господар і гетьман український (1680–1684):
Печатка від 10.12.1682:

Поле печатки чотиридільно скошене: в першій частині – голова тура в супроводі півмісяця з людським обличчям рогами вліво і сонця, в другій частині – три чотирипелюсткові квітки, в третій частині – булава, в четвертій частині – орел вліво, що повернув голову вправо, тримає в дзьобі хрест.
Напис по колу: … ІО • ДҮКА … МОЛД • И ҮКРА …

восьмикутна, розмір 22х20 мм.

Джерела:
AGAD, Pap. 3973. 10.12.1682.

Олег Однороженко