Дудина Іван Григорович

Дудина Іван Григорович, боярин смоленський:
Печатка від 16.3.1496–12.9.1499:

В полі печатки знак у вигляді вилоподібного хреста з вістрям на долішньому лівому рамені.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ ИВАНАВА ДVДИЧА

кругла, розмір 22 мм.

Джерела:
MNK, Rkps 892, Tom II, karta 1 (16.3.1496, «Иван Григорьєв сын Дүдина»).
MNK, Rkps 892, Tom II, karta 2 (12.9.1499, «Иван Григорьєвич Дүдина»).

Олег Однороженко