Дудич Суморок

Дудич Суморок, боярин смоленський:
Печатка від 16.3.1496:

В полі печатки знак у вигляді вилоподібного хреста з перехрестям на горішньому рамені над півмісяцем, що лежить рогами догори.
Напис по колу: + …

кругла, розмір 20 мм.

Джерела:
MNK, Rkps 892, Tom II, karta 1 (16.3.1496, «Суморок Дүдич»).

Олег Однороженко