Домонт Мошенський Григорій Юрій Васильович

князь Григорій Юрій Васильович Домонт Мошенський:
Печатка від 1589 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді перехрещеної стріли вістрям вгору над двома півмісяцями, горішній з яких лежить рогами догори, долішній лежить рогами додолу; згори літери: GVD.

восьмикутна, розмір 13х12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 26. 1589 р.

князь Григорій Юрій Васильович Домонт Мошенський:
Печатка від 1601 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді стріли вістрям вгору над двома півмісяцями, горішній з яких лежить рогами догори, долішній лежить рогами додолу; згори літери: GVD.

восьмикутна, розмір 15х14 мм.

Джерела:
ANK, AS, Teka ХХІV, Plik 57, st. 448. 1601 р.

Олег Однороженко