Дольський Михайло Никифор Романович

Михайло Никифор Романович князь Дольський (1589–1623):
Печатка від 1589 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді стріли вістрям вгору з напівперехрещенням з загнутим вгору кінцем праворуч; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику павичеве перо, навколо щита намет; згори літери: MD.

восьмикутна, розмір 15х14 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 8223. 1589 р.

Михайло Никифор Романович князь Дольський (1589–1623):
Печатка від 1618 р.:

В полі печатки чотиридільний півкруглий щит: в першій частині – знак у вигляді роздвоєної здолу стріли вістрям вгору з напівперехрещенням у вигляді костурного хреста праворуч, в другій частині – три мисливських ріжка в зірку (герб Трубки), в третій частині – знак у вигляді літери Т з загнутими догори кінцями перекладини, в четвертій частині – знак у вигляді стріли вістрям вгору над основою з загнутими догори кінцями; над щитом шолом під короною, в нашоломнику павичеве перо, навколо щита намет; згори літери: MD, обабіч літери: PP.

восьмикутна, розмір 16х14 мм.

Публікації:
Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – С. 100, мал. 259. 1618 р.

Олег Однороженко