Дольський Андрій Прокопович

Андрій Прокопович князь Дольський (1627–1646):
Печатка від 1634 р.:

В полі печатки чотиридільний півкруглий щит: в першій частині – знак у вигляді роздвоєної здолу стріли вістрям вгору з напівперехрещенням праворуч; над щитом шолом, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет.

восьмикутна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 7386. 1634 р.

Олег Однороженко