Дохнович Пашко

Дохнович Пашко, пан радний (1446–1452), староста володимирський (1451–1452):
Печатка від 1445/1452–1490 рр.:

В полі печатки готичний щит, на якому знак у вигляді хреста з загнутими кінцями, з перехрестями на доземому рамені з загнутими кінцями.
Напис по колу: + ПАШКА [ПАНА] ДОХНОВИЧА

кругла, розмір 24 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 8522 (1490, використана дочкою пана Пашка Дохновича Хведькою, «ӕ Хвєдка Пашкова дочка Дохновича … а сама єсми тєж пєчать свою ѿчизнүю к сємү моємү листү привісила»).

Олег Однороженко