Дешковський Богуш

Дешковський Богуш, пан брацлавський:
Печатка від 1571 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді хреста над двома трикутниками, здолу півмісяць рогами додолу.

овальна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 494. 1571 р.

Олег Однороженко