Деркач Денис

Деркач Денис, сотник бубнівський (1693–1708):
Печатка від 1695 р.:

В полі печатки серце, яке обтяжене рицарським хрестом; згори літери: АД.

восьмикутна, розмір 13х11 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 61, спр. 1143. 1695 р.

Олег Однороженко