Данилович Петро Миколайович пан з Журова

Данилович Петро Миколайович пан з Журова, підстолій коронний (1634–1635), стольник коронний (1636–1638), крайчий коронний (1638–1645), староста кременецький (1636–1645):
Печатка від 1638 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому стріла вістрям вгору над півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві шестипроменеві зірки; навколо щита намет (герб Сас).
Напис по колу: PETR …

овальна, розмір 22х18 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 90, арк. 70. 1638 р.

Данилович Петро Миколайович пан з Журова, підстолій коронний (1634–1635), стольник коронний (1636–1638), крайчий коронний (1638–1645), староста кременецький (1636–1645):
Печатка від 1639–1642 рр.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому стріла вістрям вгору над півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три павичевих пера, які пронизує стріла, навколо щита намет (герб Сас).
Напис по колу: PIOTR DANILOWICZ …

овальна, розмір 36х30 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 17469. 1640 р.
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 138, арк. 164, 316; ф. 2228, оп. 1, спр. 191, арк. 1v. 1639–1642 рр.

Данилович Петро Миколайович пан з Журова, підстолій коронний (1634–1635), стольник коронний (1636–1638), крайчий коронний (1638–1645), староста кременецький (1636–1645):
Печатка від 1642 р.:

В полі печатки овальний щит, на якому стріла вістрям вгору над півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три павичевих пера, які пронизує стріла, навколо щита намет (герб Сас).
Напис по колу: …

овальна, розмір 45х35 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 138, арк. 319. 1642 р.

Олег Однороженко