Чорторийський Ян Кароль Миколайович

Ян Кароль Миколайович Чорторийський князь Корецький:
Печатка від 1677 р.:

В полі печатки півкруглий бароковий щит, на якому рицар на коні, в правиці тримає меч, в лівиці щит, на якому двораменний хрест; над щитом князівська корона.
Напис по колу: : IOANNES : CAROLVS : DVX : CZARTORYSKI : CAPITANEVS : CAMENECENSIS

овальна, розмір 52х44 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 20645. 1677 р.

Олег Однороженко