Чорторийський Михайло Олександрович

Михайло Олександрович князь Чорторийський (1571–1582):
Печатка від 1576 р.:

В полі печатки чотиридільний ренесансовий щит, в першій частині – рицар на коні, в правиці тримає меч, в другій частині – яблуко пронизане трьома мечами в зірку, в третій частині – гриф, який тримає меч, в четвертій частині – знак у вигляді перехрещеного кола під хрестом.
Напис по колу: •׃ + ׃• M … •׃ + ׃• CZAR …

кругла, розмір 28 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 675. 1576 р.

Олег Однороженко