Чорний Тарас

Чорний Тарас, полковник інгульський:
Печатка від 1768 р.:

В полі печатки овальний щит, на якому вензель; за щитом мантія під князівською короною.

овальна, розмір 20х18 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 229, оп. 1, спр. 227, арк. 17v, 77v; спр. 228, арк. 65v. 1768 р.

Олег Однороженко