Чорнолуський Іван Маркович

Чорнолуський Іван Маркович, сотник стародубський (1707–1723), наказний полковник стародубський (1719–1723):
Печатка від 1709–1723 рр.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому стріла з подвійним розгалуженням здолу вістрям вгору над півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві шестипроменеві зірки; навколо щита намет; навколо літери: ІЧСПС.

восьмикутна, розмір 21х19 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 53301; спр. 54229. 1709–1723 рр.
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 235, арк. 6; спр. 343, арк. 6v; спр. 359, арк. 4; спр. 377, арк. 3; спр. 408, арк. 1, 8; спр. 413, арк. 3; спр. 432, арк. 9; спр. 433, арк. 67; спр. 469, арк. 7; спр. 478, арк. 3; спр. 504, арк. 7, 13; спр. 512, арк. 9, 12, 22, 28, 31, 36, 45, 59, 62; спр. 519, арк. 4; спр. 616, арк. 72v; спр. 761, арк. 7; спр. 788, арк. 75; спр. 794, арк. 10. 1717–1723 рр.

Джерела:
Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. – С. 198. 1723 р.
Ситий І. Печатки генеральної та полкової старшини. – С. 107, мал.69. 1719 р.

Олег Однороженко