Бирлич Вороницький Стан

Бирлич Вороницький Стан, пан радний молдавський (1411–1439), господарський чашник:
Печатка від [13.12.1421]–4.6.1433–[19.9.1436]:

В полі печатки напнутий лук зі стрілою вістрям вгору в супроводі шестипроменевої зірки та півмісяця.
Напис по колу: + БЪРЛИЧЬ СТАНЪ ЧАШНИ

кругла, розмір 19 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 5308 (13.12.1421, «панъ Станъ Бръличъ и брат єго, Вана», відірвана).
AGAD, Perg. 5317 (4.6.1433, «панъ Станъ Бръличъ»).
AGAD, Perg. 7285 (1435).
AGAD, Perg. 5367 (19.9.1436, «пань Станъ Бырличь Вороницъскыи», напис на паску: «Пєчатъ пана Бырлича», привішена печатка Лазаря Туловського).

Олег Однороженко