Братул Великий пан на Мерештах

Братул Великий пан на Мерештах, пан радний молдавський (1443–1456):
Печатка від 22.8.1448–[5.6.1456]:

В полі печатки готичний щит, на якому знак у вигляді перехрещеної стріли вістрям додолу під півмісяцем, що лежить рогами додолу.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ ПАНА БРАТҮЛО …

кругла, розмір 17 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 5365 (22.8.1448, «панъ Братүлъ»).
AGAD, Perg. 5384 (5.6.1456, «а пана Братүла», відірвана).

Олег Однороженко