Боршевський Семен

Боршевський Семен, земянин волинський:
Печатка від 1597 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді перехрещеної роздвоєної здолу стріли вістрям вгору (герб Костеша); згори літери: SB.

овальна, розмір 14х12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 2228, оп. 1, спр. 536, арк. 1v. 1597 р.

Олег Однороженко