Болдор Симко

Болдор Симко (Сима), пан радний молдавський (1486–1503), господарський вистярник (1486–1491), господарський дворник (1491–1503):
Печатка від 11.7.1499–14.9.1499:

В полі печатки, оздобленому рослиноподібним візерунком, іспанський щит, на якому знак у вигляді літери Ш над перехрещеним вістям стріли.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ ПАНА БѠЛДОРА ДВѠРНИКА

кругла, розмір 23 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 5375 (12.7.1499, «Бѡлдор дворникъ»).
AGAD, Perg. 5376 (11.7.1499).
AGAD, Perg. 7395 (14.9.1499, «Бѡлдор дворник»).

Олег Однороженко