Боговитин Шумбарський Василь Вацлав Павлович

Боговитин Шумбарський Василь Вацлав Павлович, хоружий волинський (1592–1597):
Печатка від 1593 р.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому лебідь; згори літери: WB.

овальна, розмір 19х17 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 17, арк. 1v. 1593 р.
ANK, AS, Teka ХV а, st. 140, 180. 1593 р.

Олег Однороженко