Білий Сидір

Білий Сидір, військовий осавул Війська Запорозького Низового:
Печатка від 1768 р.:

В полі печатки серце, на якому перехрещено шаблю і стрілу вістрями додолу; згори князівська корона, навколо щита намет; згори літери: ЛФ.

восьмикутна, розмір 17х16 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 229, оп. 1, спр. 227, арк. 205v; спр. 228, арк. 30v, 31v, 35v, 51v. 1768 р.

Олег Однороженко