Биковський Федір

Биковський Федір, війт київський:
Печатка від 1705 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді літер М і W, які з’єднано стовпом.

овальна, розмір 13х11 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 301, спр. 517 Л, арк. 293. 1705 р.

Олег Однороженко