Басань

Печатка від 1686 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому серце під шестипроменевою зіркою; в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет.
Напис по колу: + ПЕЧАТЪ * МЕСКАӔ * БАСАНСК °

кругла, розмір 23 мм.

Публікації:
Ситий І. Міські печатки. – С. 6–7, мал. 1. 1686 р.

Печатка від 1739 р.:

В полі печатки овальний щит, на якому три стріли в зірку вістрями вгору; над щитом забороло під шоломовою короною, здолу перехрещено дві пальмові галузки, які перевито стрічкою; в правому горішньому куті літера: П, в лівому горішньому куті: М, здолу літера: Б.

овальна, розмір 22х19 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 59, оп. 1, спр. 699, арк. 362, 363, 364. 1739 р.

Олег Однороженко