Елерти

ЕЛЕРТИ (Elertowie, Helertowie, Ekertowie) – шляхетський рід, члени якого упродовж майже всього XVІІ ст. були посесорами частини с. Грозів в Острозькій волості Острозької ординації (нині Острозького району Рівненської області).

Рід, очевидно, німецького походження. Його зв’язок з однойменним домом герба Побуг залишається недоведеним.

Ян Елерт тримав Грозів на умовному праві з руки краківського каштеляна кн. Януша Острозького († 1620) або опікунів його спадкоємця. На службі кн. Заславських перебував до своєї смерті в 1636 р. У шлюбі з Мариною Чернишевською народив Яна (вбитого панами Островськими бл. 1682 р.) та Констанцію (* 1636), дружину Самуеля Скирмунта (зг. 1665).

Ян Янович побрався з Маріанною Подобінської в 1661 р. і в шлюбі з нею народив Яна (* 1663), Анну (* 1664) та Єжи (* 1667). На 1682 р. старшого з них уже не було серед живих. Останні згадки про представників роду на Волині датуються 90-ми роками XVII ст.

Джерела:
Центральний державний історичний архів України в м. Києві. – Ф. 25, оп. 1, спр. 193, арк. 1023 зв.-1024; спр. 297, арк. 101-105; спр. 309, арк. 142 зв.-143 зв.; спр. 378, арк. 829-829 зв.; Miesięcznik Heraldyczny. – Warszawa, 1932. – Nr 7-8. – S. 161; Warszawa, 1938. – Nr 7-8. – S. 123; Описи Острожчини другої половини XVI – першої половини XVII ст. / Упорядник В. Атаманенко. – Київ-Острог-Нью Йорк, 2004. – С. 308.

Література:
Boniecki A. Herbarz Polski. – Warszawa, 1902. – T. 5. – S. 226; Uruski S. Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. – Warszawa, 1906. – T. 3. – S. 377-378.

Ігор Тесленко