ХVIIІ семінар

XVIIІ Семінар 28.02.2020, «Розвиток спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін у Львові наприкінці 1930-х – у 1950-хх рр.: інституціональний і персональний вимір”»

28-го лютого в Історико-меморіальному музеї Михайла Грушевського відбудеться ХVІIІ семінар Інституту СІД Музею Шереметьєвих. На семінарі будемо слухати доповідь Олександра Целуйка на тему: “Розвиток спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін у Львові наприкінці 1930-х – у 1950-хх рр.: інституціональний і персональний вимір”.