Олександр Алфьоров

Алфьоров Олександр Анатолійович – український історик та громадсько-політичний діяч, кандидат історичних наук та член Українського геральдичного товариства.

Біографія

Народився 30 листопада 1983 р. в м. Києві в родині науковців. В 2005 році закінчив повний курс Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова. Після закінчення університету присвоєно кваліфікацію магістра історії, викладача історії, вчителя правознавства. Нагороджений Ректорською Грамотою за наукові та творчі успіхи. 1999- 2001 рр. Лауреат конкурсів науково-дослідницьких робіт МАН (1999 р. 1 місце в Києві з краєзнавства, 2000 р. 2 місце в Києві з історії, 2000 р. 3 місце в Києві з астрономії, 2001 р. 1 місце з історії в Києві, 2001 р. 1 місце з історії в Україні). В 2002 р. створив та очолив Молодіжний осередок Союзу Гетьманців-Державників України. У 2004 р. вільний слухач католицького інституту ім. Т. Аквінського в Києві. З 2006 р. навчається в аспірантурі Інституту історичної освіти НПУ ім. Драгоманова на Кафедрі історії. В 2007 р. очолив «Союз Гетьманців-Державників України». З 2008 р. працює радіоведучим передач на Національному радіо “Культура”.

Наукова діяльність

Автор понад 40 публікацій, проектів двох територіальних (Черняхівський та Овруцький р-н. Житомирської обл.) та одного корпоративного (Кіровоградський державний політехнічний університет) гербів. Основні публікації:

Монографія:
Особові печатки правобережної України: кінець XVIII – перша половина XIX ст. – Біла Церква, 2004. – 100 с.

Статті з геральдики та генеалогії:

До питання про рід болоховських князів та їх геральдику // Збірник: “Болохів: земля і люди”. – Хмельницький, 2000. – С. 85–88.

Княжі знаки Рюриковичів // Ми діти твої, Україно! Історія України очима дослідників Малої академії наук. – К., 2000. – С. 6–20.

Роль християнської символіки на руських гербах в самоствердженні волинських князів // Збірник: “Бердичівщина: поступ у третє тисячоліття”. – Житомир, 2001. – С. 217–218.

Правонаслідники Руського престолу // Збірник: “Острогіана в Україні і Європі”. – Старокостянтинів. – 2001. – С. 24–29.

Гетьман Оліфер Голуб – славетний представник роду // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: “Історія, економіка, філософія” / Гол. ред. Ю.І. Терещенко. – К., 2001. – Вип. 5. – С. 383–385.

Генеалогічна розвідка древлянської династії Маловичів // Збірник: “Історія міст і сіл Великої Волині”. – Коростень, 2002. – С. 170–179.

Польська геральдика на Волині в другий половині XVI – на початку XVII століття // Поляки на Волині: Історія і сучасність. Науковий збірник «Велика Волинь». – Житомир, 2003. – Т. 30. – С. 69–79.

До історії покозаченої української аристократії (представника роду Голубів XVI-XVIII ст.) // Гетьманський альманах: “До 85-річчя проголошення Української Держави та 130 річчя від дня народження Гетьмана Павла Скоропадського”. – К., 2003. – Ч. II. – С. 147–154.

Покозачення роду Голубів-Княжицьких, як вияв соціально-політичних змін на українських землях у XVII ст. // Nad Wisłą i Dnieprem: Polska i Ukraina w przestrzeni europejskiej – przeszłość i teraźniejszość. – Toruń, Kijów, 2003–2004. – № 2-3. – S. 22–27.

Геральдика Волинської аристократії другої половини XVI – початку XVII ст. (на прикладі сфрагістичних пам’яток) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – К., 2004. – Ч. 11, част. 1 – С. 301–306.

Рід Голубів у світлі Житомирських актових книг (перша половина XVII ст.) // Житомиру 1120 (884 – 2004). Науковий збірник «Велика Волинь». – Житомир, 2004. – Т. 31. – С. 58–64.

Генеалогія роду Голубів за матеріалами реєстра Війська Запорозького 1649 р. // Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. – Львів, 2004. – Вип. IV. – С. 17–21.

Сфрагістичні пам’ятки м. Бердичева середини ХІХ ст. // Бердичів древній і вічно молодий: Науковий збірник “Велика Волинь”. – Житомир, 2005. – Т. 32. – С. 75–77. 14. Землеволодіння родини Голубів на Житомирщині кінця XVI ст. – першої половини – XVII ст. // Бердичів древній і вічно молодий: Науковий збірник “Велика Волинь”. – Житомир, 2005. – Т. 32. – С. 81–84.

Болохівські князі – “провінційна гілка” чернігівських Ольговичів // Кобудь-Костянтинів-Старокостянтинів: історія, археологія, культура, архітектура. Науковий збірник “Велика Волинь”. – Хмельницький-Старокостянтинів, 2006. – Т. 34.

Козацький регементар Гаврило Голуб (Габриель Голубек) // Козацька скарбниця. Гетьманські читання. – К., 2006. – Вип. 3. – С. 49–61.

Старшинський рід Алфьорових: генеалогія, соціально-політичне та майнове становище Слобідської гілки у другій половині XVII – на початку ХХ ст. // Генеалогічні записки. – Львів, 2007. – Вип. 6. – С. 101–122.

Старшинсько-священицький Рід Мануйловичів: шлях до Житомира // Бердичівська земля у плині часу. – Житомир, 2007. – Т. 2. – С. 11–13.

Доповнення до біографії М. Ф. Алфьорова і його сина А. М. Алфьорова // Тесля М. Діяльність «Паліцинської академії». – Суми, 2008. С. 98–103.

Електронна пошта Олександра Алфьорова: hetmanec@ukr.net