Юрій Володимирович Довгорукий, князь, 1139 – поч. 40-х років ХІІ ст

Опис

Печатка князя Юрія Володимировича Довгорукого
Київська Русь. 1139 – початок 40-х років ХІІ ст.

Свинець; карбування.
Кругла; D – 19,5 мм;
Н – 3 мм.
7,2 г.
МШ, VР-466.

На лицьовій стороні молівдовула погрудне зображення святого мученика Георгія, на що вказує напис обабіч фігури: O|G-O|R (Ὁ ἅγιος Γεώργιος – Святий Георгій). На зворотній стороні зображено княжий знак – двозуб у супроводі крапок. Аналіз знакової системи й хронологічні рамки появи цього сфрагістичного типу, рідкісність патронального імені та ареал розповсюдження цих печаток дають змогу стверджувати про належність цього молівдовула засновникові м. Москви – князю Юрію Довгорукому.

На пізніших печатках князя святий зображувався на повний зріст. Привертає увагу оздоблення – крапки навколо двозуба. Оформлення зворотної сторони наслідує печатки Всеволода Ольговича, який, власне, і започаткував сфрагістичний тип із княжим знаком. Це звужує період використання печатки до 1139 – початку 40-х років ХІІ ст. У різний час Юрій Володимирович посідав такі столи: суздальський (1108–1135, 1136–1149, 1151–1155), переяславський (1134–1135) та київський (1149–1150, 1150–1151, 1155–1157).

Алфьоров О. Молівдовули київських князів… – С. 66.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату