Руський урядник, перша пол. XІV ст

Опис

Печатка-перстень руського урядника
Руське королівство. Перша половина XІV ст.

Срібло; лиття, гравіювання.
Кругла; D – 25 мм;
Н – 22 мм. 4,1 г.
МШ, МЦ-1826.

Характерна іконографія та особливості палеографії легенди: П•×•À•Ò• И•Ë•ГМИ•W дозволяють датувати матрицю першою половиною XІV ст. Зображення галки є найбільш розповсюдженим сюжетом на печатках урядників Руського королівства цього часу.

Дана фігура виконувала роль не особового, а територіального знака (Галицької землі, Галицького князівства/королівства), і засвідчувала, що особа, якій належав перстень, виконувала функції представника державної (князівської/королівської) влади. За всіма ознаками дана сфрагістична пам’ятка має очевидну подібність до трьох перснів із зображенням галки, що походять зі скарбу, знайденого наприкінці ХІХ ст., і відомі під назвою «Молотівське срібло».

Грушевський М. Молотівське срібло… – С. 5–6;
Лаппо-Данилевский А. Печати… – С. 297;
Однороженко О. Руські королівські…. – С. 23, 50–51.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату