Малієвецьке однокласне народне училище, поч. ХХ ст. (?)

Опис

Печатка Малієвецького однокласного народного училища
Російська імперія. Початок ХХ ст. (?)

Мідний сплав;
лиття, гравіювання.
Кругла; D – 35 мм,
Н – 49 мм. 100,6 г.
МШ, МЦ-1186.

Легенда: ♦ МАЛІЕВЕЦКОЕ ОДНОКЛАССНОЕ НАРОДН. УЧИЛИЩЕ УШИЦК. У. ПОДОЛЬСК. Г. (Малієвецьке однокласне народне училище Ушицького повіту Подільської губернії). Напис розташований між двома лінійними обідками і розпочинається внизу матриці. Після скорочень стоять крапки. Розділовий знак – ромб.

У полі печатки герб Подільської губернії. Спосіб виготовлення, іконографія, зміст легенди та використані скорочення уподібнюють матрицю до печатки Вихрівського однокласного народного училища (№ 243). Обидві печатки належали навчальним закладам одного типу та одного повіту. Імовірно, вони виготовленні одним майстром.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату