Київська реміснича управа, 1881 р

Опис

Печатка Київської ремісничої управи
Російська імперія. 1881 р.

Мідний сплав;
лиття, гравіювання.
Кругла; D – 34 мм,
Н – 33 мм. 65,3 г.
МШ, МЦ-262.

Легенда: * КІЕВСКАЯ РЕМЕСЛЕННАЯ УПРАВА * 1881 (Київська реміснича управа 1881 р.). Напис розпочинається у нижній частині, де двома зірочками виділено рік створення управи – 1881 р. У полі печатки зображено київський герб періоду Російської імперії – архангела Михаїла. Печатка анульована, про що свідчать відповідні перехресні ушкодження.

До складу загальних ремісничих управ у містах з цеховим устроєм входили ремісничий голова та старшини цехів. Згідно із законодавством Російської імперії вони мали право проводити ревізії загальних ремісничих та цехових скарбниць, змінювати наставників підмайстрів, здійснювати контроль за якістю продукції та ін.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату