Конотопський повітовий староста, печатка, 1918

Опис

Печатка Конотопського повітового старости
Українська Держава. 1918 р.

Метал; литво
D – 1 ⅜ (3,4); Н – 1 ⅛ (2,9)
Музей Шереметьєвих
МВ-2753

Старости – губернські та повітові – очолювали місцеві адміністрації в Українській Державі. Запроваджено їх наказом гетьманського уряду від 14 травня 1918 для заміни губернських і повітових комісарів із часів Центральної Ради. Гетьман Павло Скоропадський волів мати на місцях, по-перше, своїх прихильників, по-друге – досвідчених адміністраторів із місцевих діячів, придатних до державного керівництва. Тож губернськими та повітовими старостами призначали місцевих землевласників, земських діячів, суддів, військових, хоч часто-густо з числа байдуже або й навіть вороже налаштованих до національних питань.

На території України водночас діяло також 108 військових повітових комендатур. Конотопська належала до військової частини 41-го резервного корпусу, що мав штаб у Гомелі (це місто входило до Української Держави 1918 року).

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату