Іван Васильович Курцевич, князь, кінець XV – поч. XVI ст

Опис

Печатка князя Івана Васильовича Курцевича
Велике князівство Литовське. Кінець XV – початок XVI ст.

Мідний сплав;
лиття, гравіювання.
Кругла; D – 27,5 мм.
10,4 г.
МШ, МЦ-1414.

Легенда: + ПЕЧАТЬ КНZ¤ ИВА (печатка князя Івана) та родовий герб пов’язують пам’ятку з князем Іваном Васильовичем Курцевичем, сином Василя Михайловича Курцевича князя Буремльського (1464–1486). Імовірно, виготовлення матриці датується кінцем XV – початком XVI ст., на що вказують палеографія напису, стилізація гербового щита і родового знака. Відомий відбиток (11.10.1504) іншої печатки князя Івана Васильовича Курцевича з дещо відмінним зображенням родового знака.

Згаданий князь є свідком низки актів 1504–1513 рр. У 1509 р. мав майнову суперечку з володимирським старостою князем Андрієм Олександровичем Сангушковичем. Помер перед 1528 р. Цього року його вдова виставила на попис війська Великого князівства Литовського вісім вершників, що дає змогу зробити висновок про середньо заможний статус родини.

BCz, Perg. 588;
Wolff J. Kniaziowie… – S. 197–198;
Войтович Л. Княжа доба… – С. 676.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату

,